02 – Plan d’eau – Waterstraal

02

111

Ici, un petit coin reposant, plan d’eau avec son jet.

C’est un des bassins du domaine, l’inclinaison du terrain et les formes ressemblent fortement au bac à sable, qui sait c’est peut-être lui ?

Toujours à la recherche du moindre indice pour la mémoire collective, vous pouvez toujours nous faire part de vos connaissances que nous ne manquerons pas à transmettre à nos générations futures.

Hier een kleine rustplaats, een bassin met zijn waterstraal.

Het is een van de bassins van het domein, de helling van de grond en de vormen lijken sterk op de zandbak, wie weet dat hij het is?

Altijd op zoek naar de geringste aanwijzing voor het collectieve geheugen, kunt u altijd uw kennis met ons delen die we zeker zullen doorgeven aan onze toekomstige generaties.