05 – Marais – Moeras

05

117

Sur l’ancien domaine du château de Meudon (détruit en 1931) se trouve désormais un espace vert de 7 hectares.

Ici et là, les fontaines, les sources discrètes jaillissent du sol et au pied du mur artificiel.

Une source alimente, entre autre, une belle zone marécageuse humide.

Une étude hydrologique est en cours et sur une période d’un piézomètre a été placé à cet effet.

Et et cadeau, rien de tel qu’un témoignage reçu sur FB.

Un véritable passeur de mémoire!

Histoire d’un ket :

«Bonjour quand j’étais gamin j’ai souvent été jouer dans le parc dans la rue des Faînes il y avait encore que quelques maisons, et on a du souvent s’encourir car il y avait encore un gardien avec un chien, quand on sautait par dessus le ruisseau à la rue des trois pertuis on était sauvé.

Dans le parc il y avait toujours la fontaine en cascade, et l’eau coulait en bas dans un étang ou on allait attraper trittons et des épinoches, comme il n’y avais plus d’entretien du parc les feuilles des arbres on fini par remplir l’étang qui est devenu un marais, j’ai encore connu les vestiges sous terre restants des serres et pompes, et il y avait encore des restants de décorations en pierre, bien avant que Shell n’envahissent la moitié du parc… »

Op het voormalige domein van het Kasteel Meudon (verwoest in 1931), is er nu 7 hectare groen.

Hier en daar steken discrete fonteinen en bronnen uit de grond aan de voet van een kunstmatige bepantsering.

Onder een prachtig nat drassig gebied is er een bron die zich min of meer voedt.

Er loopt een hydrologische studie, er is een piëzometer geplaatst en dit voor een periode van een jaar.

En als een klein geschenk, gaat er niets boven, een getuigenis ontvangen op FB.

Een echte geheugensmokkelaar!

Geschiedenis van een ket :

Hallo als kind ging ik vaak spelen in het park aan de Beukenootjesstraat, er waren nog maar een paar huizen, wij moesten vaak weglopen omdat er nog een bewaker was met een waakhond, als wij over het beekje sprongen “aan de Driegatenstraat” waren wij gered.

In het park was er altijd de waterval, het water stroomde naar beneden in een vijver waar wij salamanders en stekelbaars vangen, doordat er geen onderhoud meer was aan het park, vulden de vijver op met vallende bladeren van de bomen die uiteindelijk een moeras werd.

Ik weet nog dat er overblijfselen waren van serre, pompen en steenversieringen onder de grond liggen, lang voordat Shell de helft van het park overmeesteren … «