08 – Source qui coule ? – Een stromende bron ?

08

151

Vous voici dans la rue des Trois Pertuis,

Le pertuis ou écluse à déversoir est en usage depuis plus de deux mille ans. C’est l’ancêtre de l’écluse moderne. Wikipédia

Source qui coule, mais où ?

Une légende urbaine m’est parvenue m’annonçant qu’une source jaillirait dans le virage de la rue des Trois Pertuis et la rue Léon XIII

Tel un fantôme, ici l’eau se déplace, invisible tout  en se faisant entendre. Tendez l’oreille et cherchez, là près du boîtier électrique, dirigez vous vers la taque d’égout.

Sous la taque, entendez-vous ?

U bevindt zich in de Driegatenstraat,

De sluis of overloopsluis is al meer dan tweeduizend jaar in gebruik. Het is de voorouder van het moderne sluis.

Een stromende bron, maar waar?

Een stadslegende heeft me verteld dat er een bron zou bestaan ​​in de bocht van de Driegatenstraat en de Leo XIII straat.

Als een geest beweegt hier het water, onzichtbaar terwijl het zichzelf laat horen. Een luister oor en zoekt…, daar … vlakbij de elektriciteitskast, ga naar het riooldeksel.

Onder het deksel, horen jullie iets?