2021-03-07 – Histoire des 100 Ans de la Fusion de la Ville de Bruxelles / Geschiedenis van de 100-Jarige Fusie van de Stad Brussel

100 ans de fusion de Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren

100 jaar fusie van Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren

De nombreuses activités festives seront organisées, dans le respect des règles sanitaires, en collaboration avec les associations et les centres culturels locaux : des balades originales, des expositions, un rendez-vous folklorique

03/07/2021

Heel wat activiteiten vinden plaats, in samenwerking met verenigingen en lokale culturele centra, en met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften: wandelingen, tentoonstellingen, een folkloristisch evenement