Occasion des journées bruxelloises de l’eau – Brusselse waterdagen

Les Jardins de Neder Tuinen avaient pour l’occasion des journées bruxelloises de l’eau d’organiser une balade balisée de codes QR et elle a eu son petit succès. Je tenais à vous en remercier. Vous le savez sans doute, mais 2021 est l’année du centenaire du jumelage des communes de Laeken, Haren , Bruxelles et Neder-Over-Heembeek .C’est pourquoi je fais appel à vous tous pour que vous me fassiez parvenir un maximum d’informations sur le sujet. Jadis NOH était un lieu de plaisance et du bien vivre alors il nous reste plus qu’à le prouver aux autres communes que c’est mieux chez nous 😉 Allez chercher dans votre mémoire, fonds de tiroirs, livres, photos n’oubliez pas de rajouter une petite anecdote, ça fait toujours plus vrai.Pour cette occasion cette fois, je souhaiterai localiser sur des cartes les différents anciens lieux de NOH. Châteaux, fermes, cafés en précisant staminet, café, brasserie… avec la date car les noms changent avec les années, chapelles, églises et ce pour marquer l’événement du centenaire. Merci d’être le plus complet possible. Localisation sur la carte, nom de la rue si vous l’avez, photo, … en MP, par mail lesjardinsdenedertuinen@hotmail.com ou via le site / mais on peut toujours en discuter sur FB. Une liste de remerciements sera bien évidement faite pour votre participation, si vous souhaiteriez rester discret prévenez-moi, promis je m’y tiendrai.

De Jardins de Neder Tuinen organiseerden een wandeling met QR-codes voor de Brusselse Waterdagen en het was een succes, waarvoor dank. Zoals u wellicht weet, is 2021 het eeuwfeestjaar van de jumelage tussen de gemeenten Laken, Haren, Brussel en Neder-Over-Heembeek.Ik doe graag een beroep op u allen om mij zoveel mogelijk informatie over dit onderwerp te sturen. In het verleden was NOH een plaats van plezier en het goede leven, dus we hoeven slechts aan de andere gemeenten te bewijzen dat het hier beter is 😉Ga op zoek in uw herinneringen, ladekastjes, boeken, foto’s en vergeet niet een kleine anekdote toe te voegen, dat maakt het altijd reëler.Voor deze gelegenheid wil ik graag de verschillende oude plaatsen van NOH op kaarten lokaliseren. Kastelen, boerderijen, cafés, met vermelding van staminet, café, brasserie… met de datum omdat de namen met de jaren veranderen, kapellen, kerken en dit ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. Wees alsjeblieft zo volledig mogelijk. Locatie op de kaart, naam van de straat als je die hebt, foto, … in PM, per e-mail lesjardinsdenedertuinen@hotmail.com of via de website maar we kunnen het altijd bespreken op FB.Er zal uiteraard een lijst van dank betuigingen worden opgesteld voor uw deelname, als u discreet wenst te blijven laat het me weten, ik beloof dat ik me eraan zal houden.