Des Trésor de N-O-H – De Schatten van N-O-H

Château – Beyaard – Kasteel

Château – Beyaard – Kasteel

Het Kasteel of het huis Roscam

Oude herberg op de hoek van de Bosstraat in 1917

Château où la maison Roscam

Ancienne auberge au coin de la rue au Bois en 1917

Kraaienhove – Moriênsart

Kasteel van Clara en restaurant alias Marly rond 1900

Château de Clara et restaurant alias Marly autour de 1900

Het Beyaardkasteel in 1734 volgens P. De Rons – Château Beyaard en 1734 selon P. De Rons