Cascade aux rochers / Waterval bij de rotsen

Cascade aux rochers / Waterval bij de rotsen

Réaffectation de la cascade aux rochers pour rendre l’endroit bucolique et ressourçant. Surplombé par la silhouette de Mercure qui ne manquera pas d’y rajouter son panache, un filet d’eau se glisserait dans le ruisseau déjà existant et filerait tout le long du chemin.
Rien de tel qu’une cascade pour nous permettre de flâner dans nos esprits.
Étant dans la zone classée elle pourrait être refaite car selon l’article 3i de l’arrêté du classement «Les éléments constructifs de la composition originelle du site … doivent être en bon état». Une restauration serait possible via un rocailleur et ils sont nombreux à Bruxelles Lombaers, Pirlet, Duelez, Ribassin…
Il serait donc faisable de remettre ici également en valeur le savoir-faire à la mode à la belle époque en combinaison parfaite avec le moulin à eau.

Heropbouw van de waterval aan de rotsen om deze plaats landelijker en
verjongend te maken. Overschaduwd door het silhouet van Mercurius, die
niet zal nalaten er zijn zwier aan toe te voegen, zou een straaltje water in de
reeds bestaande stroom glippen en langs het pad slingeren.
Er gaat niets boven een waterval om ons te laten mijmeren.
Dit is in geklasseerd gebied en kan in eer hersteld worden volgens artikel 3i
van het classificatiebesluit « De constructieve elementen van de
oorspronkelijke samenstelling van de site … in goede staat moeten verkeren ».
Een restauratie zou mogelijk zijn met hulp van een steenhouwer en zo zijn er
verschillende in Brussel Lombaers, Pirlet, Duelez, Ribassin…
Het zou dus haalbaar zijn om het vakmanschap dat in de Belle Epoque in de
mode was, ook hier terug te brengen in een perfecte combinatie met de
watermolen.