Centre d’attractions / Attractie park

Centre d’attractions / Attractie park

Le bas du parc n’est pas oublié, il est évident qu’il est mieux disposé à
accueillir des personnes plus jeunes accompagnées d’enfants. Il serait plus attractif et plus joviale avec une plaine de jeux, bac à sable, un kiosque, une guinguette avec un vieux tram bruxellois déclassé, et dévoué à la ferraille, un boulodrome avec plusieurs terrains dans le fond. Cette guinguette permettra aux heembeekois de se concilier avec le tram.
Partie plus vaste et plus ouverte permet de placer un kiosque sur le socle de la fontaine Anspach, et d’y d’organiser des activités ponctuelles, ressourcer la vie active avec des animations, expositions dans un parc qui se veut autodidacte.
Cette partie du terrain n’est pas classé, ce qui laisse la possibilité de construire une maison «verte» pour accueillir le personnel de la ville de Bruxelles voire un gardien pour le parc. N’oublions pas qu’ici nous avons également deux accès directs au parc. Une rue des faînes et l’autre via côté canal. L’endroit idéal pour placer des arcades avec les frontons réutilisés pour annoncer le parc depuis les voiries.
En nivelant les abords du terrain, il est possible de gagner en superficie pour augmenter les possibilités de festivités. Voir si éventuellement d’autres terrains jouxtant le parc ne seraient la pas propriété de la Ville de Bruxelles, histoire de l’agrandir cette zone vers le canal.

Het onderste gedeelte van het park is niet vergeten, het is duidelijk dat deze
ruimte geschikter is voor jongere personen en bezoekers met kinderen.
Deze plaats wordt aantrekkelijker met een speeltuin, een zandbak, een kiosk, een dranktentje in een oude tram die anders klaarstaat voor het schroot. Dit tramhoekje zou de Heembekenaren de gelegenheid bieden om zich te verzoenen met de nieuwe tramaanleg.
Het grotere open gedeelte laat toe om een kiosk te plaatsen bijvoorbeeld op het onder deel van de Anspach fontein. Er kunnen activiteiten plaatsvinden zoals animaties, tentoonstellingen met autodidactische uitleg.
Dit gedeelte van het park is niet geklasseerd wat toelaat een groene woning te bouwen om het personeel en de veiligheidsagent van Brussel stad te verwelkomen. Laten we niet vergeten dat we ook twee andere toegangen tot het park hebben. Eén aan de Beukenootjesstraat en de andere via de kanaalzijde. Dit zijn de ideale plekken om arcades te plaatsen waarbij de platen hergebruikt worden om het park en de activiteiten vanaf de weg aan te kondigen.
Door niveauverschillen weg te werken is het mogelijk oppervlakte te winnen om festiviteiten te organiseren. Er kan ook bekeken worden of bepaalde gronden rond het park of aan het kanaal geen eigendom zijn van de stad Brussel en zo deze zone kan uitgebreid worden.