La Brasserie / De Brasserie

La Brasserie

A l’aide des plans retrouvés de la villa Servaes, de quelques photos des
jardins d’hiver du château, c’est avec la superposition des clichés ne
pourrait-on pas remettre en bâtiment d’exception et permettre de rendre
une âme aux lieux. Imaginez la villa restaurée jumelée avec la reconstruction
d’une partie des jardins d’hiver pour atteindre le vestige de la tour gauche
dernier élément de ces jardins d’hiver encore debout aujourd’hui.
Récupération des eaux de pluie pour les sanitaires, machines, lavages et
arrosage, panneaux solaires pour la production d’eau chaude et
d’électricité, chauffage au sol pour diminuer la consommation bref une
rénovation complète des lieux pour en faire un exemple écologique possible
en exemple pour notre futur.
Ensemble qui formerait un lieu chaleureux et accueillant pour y installer une
basserie où il ferait bon de s’y installer devant une consommation, un repas
de famille, voire un repas d’affaires pour Solvay par exemple. Il ne manque
pas de sociétés dans les environs pour cela non plus dans l’avant-port en
plein essor. Un lieu dans un havre de paix dans un cadre de verdure
insoupçonné, un lieu presque mythique et unique pour Neder-OverHeembeek.
Agrémenté d’une superbe terrasse surplombant un plan d’eau qui aurait
retrouvé son emplacement initial et une vue sur le parc Meudon. Elle nous
laisserait flâner quelques instants dans ce cadre bucolique devant une
consommation. Des moments conviviaux en perspective.
Elle a ici tout son sens

Met behulp van de teruggevonden plannen van de Servaes-villa en enkele
foto’s van de wintertuinen van het kasteel, kunnen we dit uitzonderlijke
gebouw terug bouwen en de vroegere ziel terug plaatsen
Verbeeld u de gerestaureerde villa verbonden met een deel van de
wintertuinen om het overblijfsel van de linkertoren te bereiken, het laatste
element van deze wintertuinen dat nog steeds overeind staat. Herwinning
van regenwater voor toiletten, machines, wassen en sproeien, zonnepanelen
voor de productie van warm water en elektriciteit, vloerverwarming om het
verbruik te verminderen, kortom een volledige renovatie van het pand als
ecologisch voorbeeld voor onze toekomst .t
Samen zouden ze een warme en gastvrije plek vormen om een brasserie in te
richten waar het goed zou zijn om even te vertoeven voor een drankje, een
familiemaaltijd of zelfs een zakenmaaltijd voor bijvoorbeeld Solvay. Er is zeker
geen tekort aan bedrijven in de nabije omgeving die gebruik zouden maken
van deze mooie gelegenheid. Een plek in een oase van rust in een
onvermoede groene omgeving, een bijna mythische en unieke plek voor
Neder-Over-Heembeek.
Een brasserie, ingericht met een prachtig terras, met uitzicht op een
waterpartij die heraangelegd zou zijn naar zijn oorspronkelijke locatie en
vorm. Ook een fantastisch uitzicht op het Meudon park. Alvorens neer te
strijken voor een drankje kan er ook genoten worden van een kleine
wandeling in deze landelijke omgeving. Leuke momenten in het vooruitzicht.
Het heeft hier alle belangrijkheid