00 – La Balade – De Wandeling

Nous somme en 1921

Le Roi Albert 1er et la Reine Élisabeth règnent sur la Belgique, qui se relève victorieuse 3 ans après la Première Guerre Mondiale.

Focus sur le tranquille village de Neder-Over-Heembeek[1] qui se prépare à un grand changement : l’annexion à Bruxelles.

Maître Georges de Ro[2] vit alors au château Meudon. Son frère, M. Albert de Ro a acheté la propriété en 1879, l’a embellie, a refait les jardins, le parc, les fontaines pour lui donner le lustre qui hante le parc encore aujourd’hui.

La fille de Georges de Ro, Alice, vient tout juste d’épouser Mr Raymond Vaxelaire, fils du créateur du « Bon marché »,  qui sera anobli pour le Roi Léopold III en 1936.

Plongeons-nous ensemble dans cette histoire et remontons le temps jusqu’en 1920.


[1] Neder-Over-Heembeek est issu de la réunion en 1814 de 2 villages : Neder, en aval et over, en amont autour du ruisseau Heembeek qui se jette dans la Senne.

[2] Avocat près la Cour d’Appel, notaire et homme politique belge, bourgemestre de N-O-H ,1854-1921)

Georges de Ro
Alice de Ro
Mme de Ro-Leemans

Wij zijn in 1921.

Koning Albert I en Koningin Elisabeth regeren over België, dat drie jaar na de Eerste Wereldoorlog als overwinnaar uit de strijd komt.

Focus op het rustige dorpje Neder-over-Heembeek dat zich opmaakt voor een grote verandering: de annexatie bij Brussel.

Meester Jean de Ro woonde in het kasteel van Meudon. Zijn broer, de heer Albert de Ro, kocht het landgoed in 1896, verfraaide het, richtte de tuinen, het park en de fonteinen opnieuw in om het de luister te geven die het park vandaag nog steeds uitstraalt.

De dochter van Jean de Ro, Alice, is pas getrouwd met de heer Raymond Vaxelaire, zoon van de bedenker van de « Bon Marché », die in 1936 door Koning Leopold III tot ridder zal worden geslagen.

Laten we samen in dit verhaal duiken en teruggaan in de tijd naar 1920.


[1] Neder-over-Heembeek ontstond in 1814 uit de fusie van twee dorpen: Neder, stroomafwaarts, en Over, stroomopwaarts, rond de beek Heembeek die uitmondt in de Zenne. 

[2] Advocaat bij het Hof van Beroep, notaris en Belgisch politicus, burgemeester van NOH (1854-1921)